top of page

ЗА СЪБИТИЕТО

SMART POULTRY WORLD

Птицевъдната индустрия е в процес на дигитална трансформация, задвижвана от нови технологии, които позволяват по-високи нива на производителност, устойчивост, благополучие на животните и качество на храните. 

 

Smart Poultry World се уповава на традицията за сътрудничество в бранша, създадена от Съюза на птицевъдите в България. С организирането на международна конференция и изложение в нов формат създаваме уникална платформа за взаимодействие, обучение и растеж на птицевъдния отрасъл в България и региона.

 

Нашата цел е да предоставим на птицевъдите знанията, инструментите и контактите, необходими за оптималното разрешаване на проблемите, пред които са изправени – в краткосрочен и дългосрочен план.

 

closeup-red-chicken-farm-nature-hens-free-range-farm-chickens-walking-outdoors.jpg
bottom of page