top of page

ТЕМИ И ВДЪХНОВЕНИЕ

speaker-stage-with-rear-view-audience-conference-hall-seminar-meeting-business-education-c

10 - 11 СЕПТЕМВРИ

Smart Poultry World предоставя експертна стратегия и информация за идеите и технологиите, с които най-умело и ефикасно да се планира, управлява и оптимизира всяка птицеферма. 

 

Програмата на конференцията е разделена на три основни пътеки, които ще се проведат на специално изградена сцена в залата на изложението. 

 

ПЪТЕКА 1: БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

 

 • Нови системи за отглеждане и инфраструктура

 • Иновации при ваксините

 • Превантивна медицина

 

 • Средства за оптимално отстраняване на проблеми

 • Наредби и изисквания за хуманно отношение към животните

veterinarian-with-stethoscope-holding-examining-chicken-ranch-background.jpeg
smart-farming-with-agriculture-iot.jpeg

 

ПЪТЕКА 2: ЗЕЛЕНА ФЕРМА

 • Подходи за интегриране на възобновяемата енергия

 • Стратегии за подобряване на енергийната ефективност

 • Кръгова икономика

 

 • Анализ на данни и отчитане

 • Консултации и съвети за устойчивост

 

ПЪТЕКА 3: УМНА ФЕРМА

 

 • Най-добри практики в автоматизацията на фермите

 • Мониторинг и сигнали

 • Внедряване на IoT устройства

 

 • Използване на AI за ежедневни проблеми

 • Дистанционно управление на инфраструктурата

 • Използване на мощта и екосистемата на облака

cloud-computing-electronic-chip-board-cloud-computer-is-system-transfer-data-information-u
 • София
  10.09.2024 г., 10:00 ч. – 11.09.2024 г., 17:00 ч.
  10.09.2024 г., 10:00 ч. – 11.09.2024 г., 17:00 ч.
  Споделяне
bottom of page