top of page
conference-hall-seminar-room-with-attendee-background.jpeg

 

ЕДИНСТВЕНО ПО РОДА СИ ЗА ИНДУСТРИЯТА

Smart Poultry World се оповава на изградената от Съюза на птицевъдите в България традиция за събиране и сътрудничество в индустрията. Нашето партньорство със СПБ продължава, като създаваме уникален за индустрията форум, където птицевъдите от България и чужбина да си взаимодействат, да се обучават и да се развиват.

 

СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНО

Smart Poultry World е специално създадено, за да предостави на птицевъдите знанията, инструментите и контактите, необходими за намиране на оптимални решения на проблемите, пред които са изправени в краткосрочен и дългосрочен план.

EXPO NETWORKING.webp
blue-photovoltaic-solar-panels-mounted-building-roof-producing-clean-ecological-electricit

 

ФОКУС

Програмата на Smart Poultry World е фокусирана върху осигуряването на по-високо ниво на производителност, устойчивост, здраве на животните и качество на храните в птицевъдната индустрия. 

 

КЛЮЧОВИ ЦЕЛИ

  • Успешна дигитална трансформация чрез иновативни хардуерни и софтуерни технологии, практики за събиране и анализ на данни

  • Подход към птицевъдството, който води до по-високо качество на храните и подобрено хуманно отношение към животните

  • Екологично ориентиран бизнес, който извлича максимална стойност както от новите ресурси, така и от отпадъците, като същевременно намалява въздействието си върху планетата

senior-woman-managing-production.jpeg
bottom of page