top of page
BG no Flare.png

ИЗЛОЖБЕН ЕТАЖ

New Web Page_edited_edited.png
Floorplan-01.jpg
BG no Flare.png

ИЗЛОЖИТЕЛИ

ПЛАТИНЕНИ СПОНСОРИ

БУЛАГРО 97Развъждане на стокови носачки за промишлено производство на яйца

БИГ ДЪЧМАН - Оборудване за отглеждане, хранене, контрол на климата и кръгова икономика

ХЮВЕФАРМА - Фармацевтични продукти и фуражни добавки

АГРОКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ - Sanovo Technology оборудване за прицеферми

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

ЕВРОМАРКЕТОборудване и дизелови генератори

КЪМЕДИКА - MSD Animal Health ветеринарномедицински продукти, технологии, и услуги

OиM ИНЖИНЕРИНГ - Дизайн, производство и монтаж на оборудване за птицеферми

TИНОКС - Решения за биосигурност и автоматизация 

ГРАДУС - Отглеждане на бройлери, производство на птиче месо, фураж и слънчогледово олио

БРОТИМ - Оборудване за отглеждане на птици, съхранение на фураж и дезинфекция

АГРОКОНСУЛТ - P&S Systems птицевъдни решения

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

ПОЛТЕКОборудване за отглеждане на птици и контрол на климата 

ТОПМИКС - Производство на фуражи и добавки за животни

БИОХЕМ - Решения за безопасност на фуражите, благополучие на животните и устойчивост

МАНИ СЕРВИС - Carrier продукти за охлаждане, затопляне и климатичен контрол

ФАРМА СИС - Ветеринарномедицински продукти

СРЪБСКИ ПТИЦЕВЪДЕН БИЗНЕС ФОРУМ - Птицевъдна организация за обмяна на опит

ИЗЛОЖИТЕЛИ

СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ - Организация за защита на интересите на птицевъдите

ВЪЗРАЖДАНЕ КАСИС - ЕЛАНКО ветеринарни продукти, фуражни добавки, и медицински консумативи

ФЛЕКСТИМРешения за автоматизация и роботизация

ПИЧИ - Проектиране и производство но телени колички и контейнери

ИВЕСТ БИЛДИНГ - Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на оборудване за птицеферми

АСКЛЕП ФАРМА - ХИПРА превантивна медицина, ваксини и диагностика

ПУЛКАП - Профилактика срещу, и борба с вредители

СAM БС - Boehringer Ingelheim решения за здравето на жидовните

ХАРТМАН - Оборудване за птицеферми и решения за преработка на отпадъци 

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП - Реализация на инвестиционни проекти с подкрепа на ЕС

ЕВАР CID LINES продукти за дезинфекция и почистване

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА - Българска търговска банка

ОЛТЕХ - Решения за хранене и фуражни добавки

РАВАГО - Дистрибуция, препродажба, и производство на полимери, химикали и строителни материали

ГРЕЙНСТОР - Съхранение и доставка на зърно

УНИФАРМА - Catalysis S.L. продукти за благополучие на животните

АЛСИ - IMPEX поилки и Stress Lyte Plus пробиотици, витамини и минерали

НАСЕКОМО - Хранителни добавки и торове на базата на насекоми

АЛИМЕНТИ - Безопасност на храните, консултация и лабораторни анализи

БИ ЕЛ ДЖИ СИСТЕМ РОБОТИК Роботи за птицеферми

СМАРТ ЕЛЕКТРИКС - Консултация, проектиране и доставка на електротехнически решения

ЗООКОНСУЛТ - Фуражен премикс и добавки

КРКА - Фармацевтични и ветеринарномедицински продукти

bottom of page